De viktigaste gruvorna i Dalarna - översikt

Här nedan följer en enkel översikt över de viktigaste gruvorna i Dalarna. Avsikten är att med tiden närmare beskriva ett antal av dessa här på Bergsbruk.se. Om inte annat anges, bröts järnmalm i gruvorna.

Bispberg
Utanför Säter ligger denna anrika och en gång mycket betydelsefulla gruva. En fint bevarad trälave med sovringsverk finns kvar i en unik gruvmiljö.

Blötberget
Beläget mellan Ludvika och Grängesberg ligger Blötberget, en gruva med en stor vattenfylld dagöppning, betonglave med anrikningsverk samt en trälave över Vulcanusschaktet. Många betonggrunder och lämningar vittnar om äldre gruvdrift.

Burängsberg
Gruva med brytning från 1600-talet, ligger 2 mil väster om Ludvika. Idag finns ångmaskinhus och vändbrott kvar i en intressant kombination. Provbrytning skedde på 1960-talet.


Falu koppargruva
I denna gruva, belägen i kanten av dagens Falun, har sulfidmalm brutits sedan tidig medeltid fram till nedläggningen 1992. En gång en av Sveriges allra viktigaste gruvor – idag klassat som världsarv med många intressanta gruvbyggnader bevarade, tillsammans med den stora dagöppningen, "Stora stöten".

Finnäset
Gruvfält sydväst Ludvika med flera olika gruvor som brutits i olika omgångar, bl.a. Plusk- Våghals- och Väderlådegruvorna. Ställbergsbolaget provbröt på 1950-talet.

Forsbo
En gruva knappa milen nordost om Säter, med brytning sedan 1950-talet. Betonglaven står kvar idag i en relativt anonym miljö.

Fredmundberg
Gruvfält som är granne med Blötbergets gruva, brytning från flera schakt fram till nedläggningen 1944. Användes efter detta som luftmagasin till granngruvan i Blötberget.

Garpenberg

En dryg mil öster om Hedemora ligger Garpenberg, en sulfidmalmsgruva med anor tillbaka mot 1200-talet. Boliden köpte gruvan 1957 och driver fortfarande gruvan för fullt.

Grängesberg
En av Sveriges mest betydelsefulla järnmalmsgruvor som bröts fram till 1989. Samhället delades av det stora dagbrottet, vid vars västra sida idag tre gruvlavar står kvar.

Gränsgruvan

En knapp mil norr om Ludvika ligger Gränsgruvan, en sulfidmalmsgruva som började brytas först på 1940-talet. På slutet fanns en väl synlig s.k. gruvcirkuslave uppe på berget. Idag syns inte mycket av gruvan.

Gruvberget
Sulfidmalmsgruva nära byn Skeberg,väster om Gagnef. Provbrytning förekom här på 1980-talet.

Hillängsgruvan
Gruva i sydöstra utkanten av Ludvika samhälle. Senare ombyggt till oljelager som idag är under avveckling.

Håksberg
Långsträckt gruvfält alldeles norr om Ludvika. Centralschaktets lave var en av de första i betong och ligger tillsammans med anrikningsverket väl synlig över sjön Hillen. Fram till 1979 bröts gruvfältet, som sträcker sig med förbindelser under jord till gruvorna i Källbotten, Ickorbotten och Iviken.

Hästhagsberg
Väster om Ulfshyttan ligger Hästhagsbergsgruvan, där brytning skedde från 1700-talet fram till 1964. Högt belägen med donlägigt schakt och idag endast med någon enstaka kvarvarande byggnad.

Idkerberget
Drygt en mil sydväst om Borlänge ligger gruvan i Idkerberget, som är känd, inte bara för det riksbekanta raset 1961, utan också för sina två betonglavar som står i par, väl synliga från landsvägen.

Intrånget
Mellan Hedemora och Garpenberg ligger gruvbyn Intrånget på en höjd. Gruvdrift pågick här från 1400-talet fram till 1969. Kvar i kanten på byn står den äldre trälaven bevarad.

Kalvbäcken
Sulfidmalmsgruva öster om Falun där brytning förekommit sedan 1400-talet. Efter nedläggningen 1962 har med tiden alla kvarvarande byggnader rivits.

Lekomberg
Höglänt belägen gruva nordväst om Ludvika, där brytningen upphörde på 1940-talet. En gång fanns här stort anrikningsverk och linbana till gruvan i Källbotten, idag en kulturhistorisk utsiktsplats med fin vy över sjön Väsman.

Lustigkulla
Sulfidmalmsgruva knappa milen norr om Ludvika, vars historia främst präglats av provbrytningar. Idag står maskinhuset och en enkel fackverkslave kvar.

Nyberget
Gruvfält nordväst Smedjebacken som till största delen brann ned 1963. Idag finns endast husgrunder och gruvhål kvar av den en gång relativt betydande gruvan.

Rällingsberg
Nära Långshyttan ligger gruvan i Rällingsberg, där gruvdriften upphörde 1938. Detta var Klosterverkens "egen" gruva.

Saxberget
Denna sulfidmalmsgruva – som formellt heter Långfallsgruvan – bröts från 1800-talet fram till 1989, låg i malpåse några år in på 90-talet och utplånades sedan fullständigt genom rivning och sanering i slutet av samma årtionde. Uppfordringen skedde i ett donlägigt schakt och gruvans anrikningsverk fick också ta hand om andra gruvors produkter.

Smältarmossen
Helt nära de andra sulfidmalmsgruvorna i Garpenberg ligger Smältarmossen, som dock är en järnmalmsgruva. Efter nedläggningen 1977 står idag kvar en plåtklädd lave, maskinhuset och gruvkontoret.

Stollberg
Gruvfält med gamla anor nordost om Ludvika. Här har brutits både sulfid- och järnmalm. Stollberg hör till det s.k. Västra Silvbergsstrecket, dit även gruvorna i Dammbergs- och Svartbergsfältet hör. Gruvan i Stollberg lades ned 1982.

Svärdsjögruvan
Gruva SV Svärdsjö samhälle med anor från 1300-talet. Här bröts sulfidmalm fram till 1990, senast av STORA.

Sörvik
Mindre gruva som är granne till Lekombergsgruvan strax utanför Ludvika. Driften lades 1963.

Tomtebo
Nordväst om Säter ligger Tomtebo gruva, där gruvbrytning av sulfidmalm ägde rum i mindre skala fram till 1971. 1960-talets enkla "gruvcirkusanläggning" revs till större delen i slutet av 90-talet.

Tuna Hästberg
Gruva, vars donlägiga uppfordring ersattes av en modernare anläggning i mitten på 50-talet. Dessa byggnader står ännu kvar efter nedläggningen 1968. Gruvan ligger en och en halv mil SÖ Borlänge.

Vassbo
Verksamhet för brytning av blymalm startade i Vassbo, nordväst om Idre, år 1955. Även vid den närbelägna Guttusjön skedde brytning från 1972. Driften lades ned 1982. Anläggningarna är mycket omsorgsfullt rivna.

Vintjärn
En mil norr om Svärdsjö ligger gruvbyn Vintjärn, där gruvdriften lades ned 1978. Kvar finns såväl en äldre anläggning samt den modernare som driften flyttades över till på 1960-talet.


Högst upp

 

 

Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se