Skorstensfundamentet till f.d. maskinhuset vid Rörberg.
Foto: John Thoweman

Översikt Uppland - Vigelsbo och RörbergTvå gruvfält en dryg mil nordost om Dannemora. Brytningen upphörde på 1920-talet, med viss verksamhet i anrikningsverket under 1940-talet. Idag endast gruvhål och ruiner.